Hyakunichigo Ni Shinu Wani

Hyakunichigo Ni Shinu Wani Manga

Alternative: Hyakunichigo ni Shinu Wani; 100nichigo ni Shinu Wani; 100日後に死ぬワニ
View: 50000 views
Author(s): Yuuki Kikuchi
Artist(s):
Genre: Slice of lif,
Type:
Release:
Status: Ongoing
Bookmark Remove Bookmark

Hyakunichigo Ni Shinu Wani chapters Latest

Hyakunichigo Ni Shinu Wani Content

A Twitter comic by Yuuki Kikuchi about a croc living his last 100 days.

Hyakunichigo Ni Shinu Wani chapters

Loading...
  • You not bookmark any manga yet

  • You have not read any manga

Browse Manga by Initial Alphabetic

Browse Manga by Status